Hadi ama! Tıklama demiştik...

Dayanamadın değil mi? Merak etme yalnız değilsin.

Bunu yapan        3209. kişi sensin.Merak insanlık tarihinde bilim ve teknolojinin gelişmesine yol açan en önemli niteliktir.
İnsanlık tarihindeki bütün önemli icatlar ve keşifler merak duygusunun sonucudur.
Bilim adamları yıllardır insan merakı üzerine araştırma yapmaktadırlar;
işin doğrusu daha bu konuda öğreneceğimiz çok şey var.

Merak Etmeye Devam!